be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: Pro gezocht

Subject: Re: Pro gezocht
From: houghi
Date: Wed, 16 Aug 2006 20:15:05 +0200
Newsgroups: be.comp.networking
Bozweb wrote:
>>Wat is daar vreemd aan? Ik heb ook een newsserver draaien. Daarmee peer
>>ik met verschillende andere servers: http://leafnode.sourceforge.net/
>
> Leafnode is geen newsserver.

Goh. Het draait op poort 119. Wat noem jij het dan?
Vermoedenlijk een proxyserver. Alle Usenet servers zijn echter proxy
servers.

Vertel het ook even aan henzelf, want op hun site staat nogtans:
Leafnode - NNTP Server For Small Sites


-- 
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>