be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: Probleem bij mijn netwerk of telenet?

Subject: Re: Probleem bij mijn netwerk of telenet?
From: The Beloved
Date: Mon, 21 Aug 2006 15:09:18 GMT
Newsgroups: be.comp.networking
On Mon, 21 Aug 2006 14:43:31 GMT, "Poster666"
<[email protected]> wrote:

>Kan iemand mij verder helpen, of mijn vermoeden bevestigen?

Wat zeggen de ledjes op uwe modem op het moment dat er een probleem is
?

-- 
...For Those Not Te Be Forgotten...

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>