be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie

Subject: Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie
From: "V"
Date: Sun, 12 Mar 2006 14:04:08 GMT
Newsgroups: be.comp.networking
"Gido_" <[email protected]> wrote in message 
news:[email protected]
> Wat is "de ideale oplossing" voor mij, aub...? :-)
> Het mag "langdradig" zijn... ;-)

Valt eigenlijk kort uit te leggen ook. Ik neem aan dat je Telenet Internet 
hebt via de kabel, en een kabelmodem hebt met een Ethernetaansluiting? Koop 
dan een wired (+eventueel wireless) routerje. Kost iets van een 45 tot 100 
EUR, en je hebt meteen een van de meer veilige oplossingen omdat er dan geen 
van uw PC's bereikbaar is van op het Internet (omgekeerd wel natuurlijk).

-- 
V<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>