be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie

Subject: Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie
From: "Fluffyb"
Date: Mon, 13 Mar 2006 14:23:21 GMT
Newsgroups: be.comp.networking
"Gido_" <[email protected]> schreef in bericht 
news:0%[email protected]
>
> "V" <[email protected]> wrote in message
> news:[email protected]
>
>> Ha, je hebt liever de complicaties van Internet connection sharing van 
>> dat
>> amateuristische software bedrijfje Microsoft :-)
>> Routercomplicaties zijn toch nog niet zo vaak voorkomend.
>
> Wees gerust, die ICS optie had ook mijn allerlaatste keuze geweest  ;-)
> Ik lees bv ook regelmatig over "lock-ups" en het moeten resetten van
> bepaalde routers?  Pfff... ;-)
>

Wat dat laatste betreft heb je wel gelijk. Vele routers moeten nu en dan ook 
worden gereset.

Heb je geen oude pc? Linux Ipcop of Smoothwall is stukken beter dan de 
goedkope brol-routers dat ze nu op de markt brengen.

ICS is werkbaar maar die pc moet altijd aan staan. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>