be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie

Subject: Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie
From: "Gido_"
Date: Sun, 12 Mar 2006 18:05:07 GMT
Newsgroups: be.comp.networking
"Gido_" <[email protected]> wrote in message
news:[email protected]

> Verder ben ik ook het noorden kwijt tussen Wingate, Winroute, ICS, één of
> ander gratis proxietje, enz.

En deze lijkt ook verre van slecht, moest dat herlaadprobleem van de baan
zijn nu  :)
All Aboard!
http://www.copperleife.com/craig/tech/all_aboard.htm<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>