be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie

Subject: Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie
From: "Gido_"
Date: Sun, 12 Mar 2006 17:37:00 GMT
Newsgroups: be.comp.networking
"V" <v@xxxxxxxxxx> wrote in message

> Dat portforwarding gedoe is vooral voor inkomende trafiek een uitdaging om
> in orde te krijgen ... Voor gewone
> uitgaande verbindingen zoals surfen en mailtjes sturen is portforwarding
> gewoon niet aan de orde.

Goed om horen, maar dat mailen en surfen ging over PC 2 hé  ;-)  Op de 1
gebeurt heel wat meer,
vandaar toch wat terughoudendheid. Maar voor de huidige prijzen kan ik 'm
altijd uit de stekker trekken natuurlijk...


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>