be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie

Subject: Re: internet delen ts PC & laptop voor de netwerk-newbie
From: "V"
Date: Sun, 12 Mar 2006 16:42:06 GMT
Newsgroups: be.comp.networking
"Gido_" <[email protected]> wrote in message 
news:[email protected]
>
> Bedankt, maar ik wil het vooral *met* draad houden/weten/kunnen, *zonder*
> eventueel ooit routercomplicaties te hebben en met de goedkope
> software-mogelijkheid, omdat het toch niet zoveel gebruikt zal worden.

Ha, je hebt liever de complicaties van Internet connection sharing van dat 
amateuristische software bedrijfje Microsoft :-)
Routercomplicaties zijn toch nog niet zo vaak voorkomend.

> Router zal er later wel eens van komen. Ik zal het zelfs al eens bekijken
> ;-)  In dat geval moet ik beslist één hebben waar je de eventuele 
> draadloze
> optie daadwerkelijk kan van afzetten (en niet alleen in de software, 
> terwijl
> hij wél blijft stralen); die waren vroeger niet makkelijk te vinden.

Was dat zo?

-- 
V<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>