be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: Beste WAN-beveiliging KMO

Subject: Re: Beste WAN-beveiliging KMO
From: houghi
Date: Mon, 20 Mar 2006 15:00:19 +0100
Newsgroups: be.comp.networking
ByteWarrior wrote:
> Het is dus vooral belangrijk dat het makkelijk in gebruik is (weinig te
> configureren) en daarna pas de veiligheid.

Zet dan alle beveiliging af. ;-)

-- 
houghi Please do not toppost          http://houghi.org
Roses are #FF0000, Violets are #0000FF,
All my base are belong to you.         Happy Valentine.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>