be.comp.networking
[Top] [All Lists]

Re: Wi-fi rotzooi

Subject: Re: Wi-fi rotzooi
From: "V"
Date: Sun, 13 Nov 2005 13:16:39 GMT
Newsgroups: be.comp.networking
"Noel" <[email protected]> wrote in message news:[email protected]

Is een betere antenne een oplossing?  Azo een versterker-ding.

Soms. Maar als je nu al helemaal geen verbinding hebt, ga je met een betere antenne weinig nuttige verbetering merken.

Tips zijn welkom.

Als deze opstelling ter waarde van â135 niet werkt over zo'n korte
afstand, dan zal mijn jarenlange wi-fi afkeer een mooi vervolg kennen.

Probeer misschien eens een ander kanaal in te stellen op de router. Bij me thuis hier werkt 3 het beste, terwijl op 11 met moeite een muur door geraak. Dynamisch is vaak ook een optie, maar niet altijd de beste keuze.

Zet niet beide antennes van de route kaarsrecht omhoog. Het wat draaien van de antennes kan heel andere resultaten geven.

--
V


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>