be.comp.internet
[Top] [All Lists]

Re: Nut van 192.168.0.1

Subject: Re: Nut van 192.168.0.1
From: "imbsysop"
Date: Sun, 20 Aug 2006 21:07:38 +0200
Newsgroups: be.comp.internet
"Paul Cobbaut" <[email protected]> wrote in message 
news:[email protected]
> betty wrote:
>> Dit lijkt mij een vast gereserveerde URL un windows-xp.
>
> 192.168.0.1 is een ip-adres, geen url.
>
> De hele range 192.168.x.y is gereserveerd voor prive gebruik.
> Dat wil zeggen dat deze ip-addressen dienen voor lokale netwerken,
> maar niet rechtstreeks op internet hangen.
>
>
>> Als men bij de netwerkinstallatie het bolletje
>> wegneemt bij de tekst "Automatisch IP-adres krijgen" , dus
>> vragen om een DHCP-service, dan verschijnt automatisch dit adres
>> op de handmatige invulplaats.
>
> Omdat iemand dat ooit daar heeft ingevuld, XP onthoudt dat voor jou.
>

Er is een nuance .. je krijgt enkel dit IP adres als je internet connection 
sharing instelt en erbij vertelt dat de machine waar je op werkt de gateway 
machine is en als ze local DHCP server moet spelen (wat ze de facto doet) .. 
als je geen ICS instelt en je lokale router z'n DHCP laat het afweten dan 
genereert je XP machine een 169.254.x.y adres ..

FWIW<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>