be.comp.internet
[Top] [All Lists]

gmail-probleempje

Subject: gmail-probleempje
From: "Ivo"
Date: Tue, 29 Aug 2006 03:16:31 GMT
Newsgroups: be.comp.internet
Ik verzond vanuit Outlook Express met als afzender mijn gmail-adres, een 
email naar een foutief geschreven adres (scarTlet i.p.v. scarlet).
Nu krijg ik dagelijks, al meer dan een week lang, van gmail de melding dat 
ze het bericht niet kunnen afleveren omdat ze de host niet kunnen vinden :

"Message will be retried for 1 more day(s)

Technical details of temporary failure:
TEMP_FAILURE: Could not initiate SMTP conversation with any hosts:
[scartlet.be (1): Connection timed out] "

Hun '...1 more day(s)' zijn er ondertussen al een tiental geworden !

Weet er soms iemand een manier om die email te cancelen ?

Al bedankt,  Ivo
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • gmail-probleempje, Ivo <=