be.comp.internet
[Top] [All Lists]

Re: Newsreader op apple

Subject: Re: Newsreader op apple
From: ßiagio®
Date: Tue, 14 Mar 2006 17:34:20 GMT
Newsgroups: be.comp.internet
Moi schreef:

<http://www.newsreaders.com/mac/clients.html>
Oei, da's minder precies :-(
Idd!

Moest er toch iemand met een apple zijn en enkele voorstellen kunnen doen...
Wat denk je dat ik gebruik mss?

--
Mvg, Biagio

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>