be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: raad met dit idee aub (PHP/MySQL/..)

Subject: Re: raad met dit idee aub PHP/MySQL/..
From: miseryman
Date: Mon, 08 May 2006 16:41:12 GMT
Newsgroups: be.comp.internet.design
Gido_ wrote:

> Wat me nu tegenvalt is dat ik lokaal de site niet meer kan previewen.
> Kan ik daarvoor op Windows enkel PHP installeren of moet ik dan ineens
> Apache en wat nog allemaal erbij zetten?

Je kan PHP apart installeren, maar je zal sowieso een server nodig 
hebben om een en ander via http://localhost te kunnen bewonderen. 
Dat hoeft niet per se Apache te zijn; als je b.v. beter vertrouwd 
bent met IIS, is dat even goed een mogelijkheid.

Als je geen specifieke voorkennis hebt omtrent servers e.d., zou je 
eens kunnen kijken naar van die pakketten die Apache, PHP, MySQl 
etc. in één installatie aanbieden. Ik geloof dat "EasyPHP" zoiets 
is, maar ik heb er zelf geen ervaring mee...

-- 
Raf

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>