be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: php: form validatie?

Subject: Re: php: form validatie?
From: Erick T. Barkhuis
Date: Mon, 16 Jan 2006 22:18:58 +0100
Newsgroups: be.comp.internet.design
vf:

> Ik zou nu de invoer van de gebruiker willen controleren vooraleer ik de
> verwerking doe. Als ik dan een fout tegenkom bij de controle, wil ik de
> gebruiker daarop wijzen door hem terug het form te laten zien, met in het
> rood de ontbrekende of foute velden. Als er geen fouten zijn moet de
> verwerking gewoon gebeuren zonder dat het form nog eens getoond wordt.
> 
> Hoe los ik dit het beste op?

Exact zoals je het zegt.

if (formulier_gepost) {
 valideer_input;
 if (valide_input) {
   verwerk_goede_invoer;
   stuur_naar_volgende_pagina;
 }
 else {
   vul_foutboodschap;
 }
}
toon_formulier_met_inhoud_van_foutboodschap_en_velden;-- 
Holländisch lernen - http://hollaendisch-lernen.ardane.com
Peugeot Elystar - http://elystar.ardane.com
Low Countries By Bike - http://lowcountriesbybike.ardane.com
WebWax Webdesign - http://webwax.ardane.com

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>