be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: Layout probleem

Subject: Re: Layout probleem
From: aikie
Date: Thu, 26 Jan 2006 18:21:48 +0100
Newsgroups: be.comp.internet.design
Bernard Grymonpon schreef:
aikie <[email protected]> wrote:
Erick T. Barkhuis schreef:
aikie:

Ik heb een probleem met de layout van een pagina(http://pieterv.free.fr/test.html) weet iemand hoe het komt dat die tweede titel daar plotseling onder dat submenu terecht komt en wat ik daar kan aan doen?
Overigens is het niet zomaar te zien wat er aan de layout fout is, want je hebt niet vermeld wat je hebt bedoeld te tekenen.

Het is dus de bedoeling dat de 2de titel even mooi aansluit bij de 1ste net zoals de 3de bij de tweede aansluit.

Dat is duidelijk he. Als je eist dat "left" gecleard wordt...

.clbt{
    clear: left;  
    
}

en

 <div class="clbt">&nbsp;</div>

Met dank aan firefox, aardvark en webdev toolbar.

doe die eens weg en kijk dan eens naar de pagina zonder die div, de titels komen naast de tabellen alhoewel ze er eigenlijk moeten onder staan.
    Pieter

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>