be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: Layout probleem

Subject: Re: Layout probleem
From: aikie
Date: Thu, 26 Jan 2006 15:23:27 +0100
Newsgroups: be.comp.internet.design
Erick T. Barkhuis schreef:
aikie:

Ik heb een probleem met de layout van een pagina(http://pieterv.free.fr/test.html) weet iemand hoe het komt dat die tweede titel daar plotseling onder dat submenu terecht komt en wat ik daar kan aan doen?
Misschien kun je even kijken naar de nesting van de <div>s. Ik vermoed
dat je het niet hebt genest zoals je bedoeld hebt. Per slot van rekening
zijn er meer </div>s dan <div>s.
is ondertussen al opgelost

Overigens is het niet zomaar te zien wat er aan de layout fout is, want je hebt niet vermeld wat je hebt bedoeld te tekenen.
Het is dus de bedoeling dat de 2de titel even mooi aansluit bij de 1ste
net zoals de 3de bij de tweede aansluit.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>