be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: php vraag

Subject: Re: php vraag
From: houghi
Date: Mon, 2 Jan 2006 18:08:28 +0100
Newsgroups: be.comp.internet.design
Warden Dave wrote:
> "houghi" <[email protected]> wrote:
>
>> Ik stuur die " wel gewoon zo door. &quot; werkt niet als je het volgende
>> in je php wil zien te krijgen:
>> print "
>> {$arr['name']}<br>
>> <a href=\"{$arr['href']}\">{$arr['url']}</a><br>
>> ";
>
> Ook daar heb je ze nog niet nodig omdat gewoon kan:
>
>  print "
>  {$arr['name']}<br>
> <a href='{$arr['href']}'>{$arr['url']}</a><br>
>  ";

Dat werkt niet, zoals verwacht. Er wordt gekeken naar de zaken die
tussen de '' staan. In dit geval is dat niet {$arr['href']}, maar {$arr[
en dan ]}

>> Die links van php.net werken bij mij trouwens niet.
>
> O, dan vertikt je UA op een 301 + Location header in te gaan, is php.net 
> dood, of sta je op de zwarte lijst... o.i.d.
> Je zou ook kunnen proberen: http://nl2.php.net/htmlspecialchars , 
> http://nl2.php.net/htmlentities en http://nl2.php.net/addslashes

Stupid coders. Forceren om mij een NL pagina voor te schotelen.

Als ik bovenstaande nl2 vervang door www kom ik op be2.php.net terecht.
Ook in het Nederlands. :-(
Ze weten blijkbaar niet hoe je moet kijken naar de taalvoorkeur van je
browser. Enkel maar het land van oorsprong is blijkbaar belangrijk.
Mensen in Brussel, welke taal zouden die krijgen?
-- 
houghi Please do not toppost          http://houghi.org
You are about to enter another dimension, a dimension not only of 
sight and sound but of mind. A journey into a wondrous land of 
imagination. Next stop, Usenet

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>