be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: Validator error

Subject: Re: Validator error
From: "Geert"
Date: Wed, 7 Sep 2005 10:01:09 +0200
Newsgroups: be.comp.internet.design
> Allemaal larie.
> Ik denk dat Type een 'preserved word' is.  Ik heb duizenden asp pagina's
> geschreven en nooit die onzin tussen mijn html queries moeten plaatsen.
> Maak van je Type gewoon MyType en zie als het nog buist.  Dit doet me 
> denken
> aan mijn idiote .NET collega die Type als fieldname in een SQL table
> creeerde en dan niet begreep waarom zijn shit niet werkte.
>
Type is geen preserved word voor zover ik op internet kan vinden. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>