be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

title-tag als tooltip?

Subject: title-tag als tooltip?
From: Tom Verbreyt
Date: 11 Sep 2005 16:13:06 GMT
Newsgroups: be.comp.internet.design
Hey ho,

Ik wou voor een klein stukje tekst in een tooltip een al even kleine
verduidelijking geven (en dat op vele verschillende plekken, dus 'k wil
het al beter meteen juist doen).

Eerst dacht ik Javascript en onMouseOver-achtige dingen te gebruiken om
die tekst gewoon te veranderen, maar Javascript sucks. Ik ken het
bovendien niet, misschien is dat daaraan gerelateerd. :-)

Daarna leek een <acronym> me mooi geschikt. 't Deed uiterlijk alleszins
wat ik wilde, maar eigenlijk voelde het toch wat pervers aan, 't ging
immers helemaal niet om acroniemen.

Toen herinnerde ik me dat title-tags wel voor meer dingen dan links en
afbeeldingen gebruikt mogen worden. Dat lukt mooi voor een <span>, maar
ik vroeg me af -- is dat het geëigende gebruik? Op w3schools.com lees ik
letterlijk, dat de waarde van 't title-attribuut /tooltip_text/ is. Mag
ik daarop vertrouwen? Dat dat zo gebruikt mag worden, dus?

Cheers,
Tom

-- 
keys: http://tmp.verbreyt.be/files/ (abwaerts.asc & verbreyt.asc)
 ---
np: Wolfsheim - Following You

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>