be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: Interne zoekmachine website

Subject: Re: Interne zoekmachine website
From: houghi
Date: Thu, 15 Sep 2005 21:28:22 -0000
Newsgroups: be.comp.internet.design
Patrick Vanhoucke wrote:
> Vraag aan deze groep: is het zinvol om een zoekmachine te blijven 
> aanbieden als bezoekers ondanks een waarschuwing toch blijven 
> zoeken naar content die niet op de website te vinden is? Of kan ik 
> de zoekmachine maar beter weer afschaffen?

Zet de vraag op de website.

-- 
houghi Please do not toppost          http://houghi.org
You are about to enter another dimension, a dimension not only of 
sight and sound but of mind. A journey into a wondrous land of 
imagination. Next stop, Usenet

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>