be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: Interne zoekmachine website

Subject: Re: Interne zoekmachine website
From: Vincent De Baere
Date: Fri, 16 Sep 2005 01:08:59 +0200
Newsgroups: be.comp.internet.design
Op Thu, 15 Sep 2005 22:52:00 +0200, schreef Patrick Vanhoucke:

> Zoeken op familienamen genereert dus nauwelijks zinvolle resultaten. Om
> op dit zoekgedrag te anticiperen, heb ik op de zoekpagina een tekstje
> geplaatst dat bezoekers van de website erop wijst dat het geen zin heeft
> op familienamen te zoeken, aangezien er geen bronbestanden met
> familienamen aanwezig zijn. Dit heeft de afgelopen tijd echter
> nauwelijks invloed gehad op het zoekgedrag.
> 
> Vraag aan deze groep: is het zinvol om een zoekmachine te blijven
> aanbieden als bezoekers ondanks een waarschuwing toch blijven zoeken
> naar content die niet op de website te vinden is? Of kan ik de
> zoekmachine maar beter weer afschaffen?

Een zoekmachine heeft IMHO niet enkel als functie te vinden wat er te
vinden is, maar evenzeer als functie om aan te geven wat er niet te vinden
is (door geen of nauwelijks geen resultaten weer te geven). In die zin zou
ik me niet erg druk maken over queries die weinig tot geen resultaten
weergeven. Gezien er ook geen onderliggende relevante gegevens aanwezig
zijn is dat immers logisch en aanvaardbaar gedrag.

Voor andere queries heeft de zoekmachine zonder twijfel nut. Het lijkt me
dan op een eerste zicht weinig nuttig (opgelet: zonder te weten wat de
verhouding nuttige / nutteloze queries op jouw site zijn) het kind met het
badwater weg te gieten.

Indien niet te belastend voor je hardware, zou ik geen verdere actie
ondernemen.

mvg

Vincent

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>