be.comp.internet.design
[Top] [All Lists]

Re: Validator error

Subject: Re: Validator error
From: Els
Date: Wed, 7 Sep 2005 13:21:15 +0200
Newsgroups: be.comp.internet.design
Geert wrote:

> "Warden Dave" <[email protected]> wrote in message 
> news:[email protected]
>> "MTI | Johan" <[email protected]> wrote:
>>
>> Je 'References' zijn een beetje kaduuk, makker. Zo lijk je op een
>> bericht van mij te reageren, maar je knipt al mijn tekst weg en
>> begint over dingen die ik niet gezegd heb (poster Els wel).
>>
> Warden, mijn reply was een reply op MTI|Johan, die deze tekst wel gezegd 
> heeft.
> Sorry als dit verkeerd overkwam

Eh.. Geert, Warden reageerde niet op jou, maar ook op MTI|Johan...
<g>

-- 
Els           http://locusmeus.com/
Sonhos vem. Sonhos vÃo. O resto à imperfeito.
               - Renato Russo -
Now playing: LegiÃo Urbana - A CanÃÃo do Senhor da Guerra

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>