be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: boot melding

Subject: Re: boot melding
From: "kieke"
Date: Mon, 7 Sep 2009 11:07:43 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware, microsoft.public.nl.windowsxp
"HWtn" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
>
> "~PCfreak ©~" <[email protected]> schreef in bericht 
> news:[email protected]
>> Op Sun, 6 Sep 2009 22:28:07 +0200, schreef "HWtn" <[email protected]> het
>> volgende.
>>
>>>> Is het 64 of 32-bit? Standaard is het 32-bit.
>>>
>>>Ik denk ook dat het 32 bit is maar waar kan ik dat zien?
>>>>
>>>Met dank
>>>HWtn
>>
>> Rechtsklik deze computer/eigenschappen.
>> Als op het tabje "Algemeen" bij systeem nergens '64' staat, is het 32
>> bits.
>>
>> groetjes Henk
>> -- 
>> #Een reactie van de vraagsteller of een gegeven oplossing
>> gewerkt heeft wordt zeer op prijs gesteld#
>> Algemene tips om zelf een PC te bouwen, zie mijn site.
>> [email protected]     http://www.pc-freak.nl
>
>
> Moederbordnaam Gigabyte GA-MA74GM-S2H
> Het is dus een 32 bit.
> HWtn
>
En ram-geheugen? Welk type en snelheid? <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>