be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: boot melding

Subject: Re: boot melding
From: Patrick Vervoorn
Date: 07 Sep 2009 17:29:12 GMT
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware, microsoft.public.nl.windowsxp
In article <[email protected]>, HWtn <[email protected]> wrote:
>Ik zal de vraag nog eens duidelijk stellen maar eerst nog eens de gegevens 
>die ik ken:
>Systeem Windows XP Pro Sp3.
>2 Gbyte memory
>Mobo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H
>processor: AMD Phenon 8650, 2,31 GHz
>De vraag was: "Deze computer roept af en toe, niet altijd, bij het 
>opstarten, nadat hij de
>memory test gedaan heeft, "DDR2 800 unganged mode, 64-bit". Daarna lijkt hij
>normaal te starten.
>Betekent dat wat en weet iemand wat?"
>nogmaals dank

Het is vast al genoemd toen je het de 1e keer noemde, maar ik heb je 
tekst tussen 2 x " eens in Google ingetikt en de 1e hit gaf al een forse 
berg info:

http://forums.pcper.com/showthread.php?t=462563

Kon je dat niet zelf doen?

Ciao, Patrick.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>