be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: boot melding

Subject: Re: boot melding
From: ~PCfreak ~
Date: Mon, 07 Sep 2009 11:09:30 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware, microsoft.public.nl.windowsxp
Op Mon, 7 Sep 2009 11:03:01 +0200, schreef "HWtn" <[email protected]> het
volgende. 

>>>> Is het 64 of 32-bit? Standaard is het 32-bit.
>>>
>>>Ik denk ook dat het 32 bit is maar waar kan ik dat zien?
>>>>
>>>Met dank
>>>HWtn
>>
>> Rechtsklik deze computer/eigenschappen.
>> Als op het tabje "Algemeen" bij systeem nergens '64' staat, is het 32
>> bits.
>>
>> groetjes Henk

>Moederbordnaam Gigabyte GA-MA74GM-S2H
>Het is dus een 32 bit.
>HWtn 

Daar heeft een moederbord niets mee te maken, zodra er een 64 bits
processor op zit, kan het ook een 64 bits OS aan.

groetjes Henk
-- 
#Een reactie van de vraagsteller of een gegeven oplossing 
gewerkt heeft wordt zeer op prijs gesteld#
Algemene tips om zelf een PC te bouwen, zie mijn site.
[email protected]     http://www.pc-freak.nl

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>