be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: boot melding

Subject: Re: boot melding
From: ~PCfreak ~
Date: Mon, 07 Sep 2009 21:33:31 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware, microsoft.public.nl.windowsxp
Op Mon, 7 Sep 2009 17:53:14 +0200, schreef "HWtn" <[email protected]> het
volgende. 

>Ik zal de vraag nog eens duidelijk stellen maar eerst nog eens de gegevens 
>die ik ken:
>Systeem Windows XP Pro Sp3.
>2 Gbyte memory
>Mobo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H
>processor: AMD Phenon 8650, 2,31 GHz
>De vraag was: "Deze computer roept af en toe, niet altijd, bij het 
>opstarten, nadat hij de
>memory test gedaan heeft, "DDR2 800 unganged mode, 64-bit". Daarna lijkt hij
>normaal te starten.
>Betekent dat wat en weet iemand wat?"
>nogmaals dank
>HWtn 

Ik heb dezelfde melding met een ander Gigabyte mobo.
Ik was gewend aan een melding "dual channel" o.i.d. 
maar met bepaalde configuraties krijg je "Unganged" waar niets mis mee
is.
BTW, die melding krijg je niet af&toe maar altijd als je niets in het
bios wijzigt.

groetjes Henk
-- 
#Een reactie van de vraagsteller of een gegeven oplossing 
gewerkt heeft wordt zeer op prijs gesteld#
Algemene tips om zelf een PC te bouwen, zie mijn site.
[email protected]     http://www.pc-freak.nl

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>