be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: boot melding

Subject: Re: boot melding
From: "jk" < (remove the q's)>
Date: Sun, 6 Sep 2009 10:30:18 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware, microsoft.public.nl.windowsxp


"HWtn" <[email protected]> wrote in message news:[email protected]
Deze computer roept af en toe, niet altijd, bij het opstarten, nadat hij de
memory test gedaan heeft, "DDR2 800 unganged mode, 64-bit". Daarna lijkt hij
normaal te starten.
Betekent dat wat en weet iemand wat?
Met dank,
HWtn
ik vind 800 bij Google - d'r zit er vast wel een bij ...
(als zoek-item tussen aanhalingstekens)

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>