be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

OEPS, moest zijn DVI (x2) vraagje

Subject: OEPS, moest zijn DVI (x2) vraagje
From: Dirk BERTH
Date: Mon, 30 Oct 2006 20:41:49 +0100
Newsgroups: be.comp.hardware
Wat zijn de verschillen in performantie, voordelen en nadelen en wat is volgens jullie de beste oplossing? Prijs is ondergeschikt.
Moederbord met 1 PCIe(x16) en een grafische kaart met 2xDVI uitgang OF
Moederbord met 2 PCIe(x16) en twee grafische kaarten met elk één DVI uitgang? Dient om twee gelijke monitoren aan te sturen (spelletjes spelen is van ondergeschikt belang, maar kan gebeuren)
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • DFI (x2) vraagje, Dirk BERTH
    • OEPS, moest zijn DVI (x2) vraagje, Dirk BERTH <=