be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: Formateren van harde schijf met een slechte plek

Subject: Re: Formateren van harde schijf met een slechte plek
From: "Raf VD"
Date: Thu, 26 Oct 2006 12:44:51 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware
"V" <v@xxxxxxxxxx> wrote in message 
news:k3N%g.148243$bX2.2548792@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> "The Beloved" <maybe@xxxxxxx> wrote in message 
> news:taguj2hfgd6tcpjqic76cnelom40gedo8a@xxxxxxxxxx
>> En verder is het een lapmiddel. Een HD die zelfs niet meer te
>> formatteren valt doordat hij vol bad blocks staat die wil je gewoon
>> niet meer gebruiken.
>
> Alle recente harde schijven hebben bad blocks. Zelfs nieuw af fabriek, 
> alleen weet je het niet.

Juist. En op sommige hard disks (de betere SCSI disks voor zover ik weet) 
kan je deze bad blocks remappen. Als het aantal bad blocks begint op te 
lopen, en de remap zone uitgeput geraakt, dan kan is het een duidelijk 
signaal om zo snel mogelijk de disk te vervangen.

Raf. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>