be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: FAT 32 - NTFS

Subject: Re: FAT 32 - NTFS
From: "Cor"
Date: Tue, 3 Oct 2006 19:27:15 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware
"Jawade" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]

>> > Als je een backup hebt is formatteren en je backup terugzetten sneller. 
>> > En
>> > is PM dus verspilling van tijd en geld.
>>
>> Ik heb backups, geen spiegelbestand. Alle bestanden die voor mij 
>> belangrijk
>> zijn (mijn documenten e.d.) zijn gebackup'ed, de overige bestanden dus 
>> niet.
>> Als je het dan over verspilling van tijd en geld hebt dan is het 
>> formatteren
>> en alles eropnieuw opzetten.
>
> Ja, dan blijkt dat het verstandig was geweest om ook je systeem te
> backuppen. Ghost is dan een uitkomst.

Als ik een tapestreamer had of een harde schijf die ik kon verwijderen, dan 
ja... dan was Ghost echt een uitkomst geweest. Om een paar honderd Gig 
Ghost-bestand naar een DVD te branden is geen optie voor mij.

Cor. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>