be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: FAT 32 - NTFS

Subject: Re: FAT 32 - NTFS
From: "Cor"
Date: Tue, 3 Oct 2006 17:58:52 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware
"Ruben van der Leij" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> On 2006-10-03, Cor <[email protected]> wrote:
>
>>> Brrrrrr. Maak dan vantevoren wel een goeie backup....
>
>> Dat wordt altijd aangeraden. Éénmaal is het misgegaan bij mij, gelukkig 
>> dat
>> deze jongen zijn backup wel had :-)
>
> Als je een backup hebt is formatteren en je backup terugzetten sneller. En
> is PM dus verspilling van tijd en geld.

Ik heb backups, geen spiegelbestand. Alle bestanden die voor mij belangrijk 
zijn (mijn documenten e.d.) zijn gebackup'ed, de overige bestanden dus niet. 
Als je het dan over verspilling van tijd en geld hebt dan is het formatteren 
en alles eropnieuw opzetten.

Cor. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>