be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: FAT 32 - NTFS

Subject: Re: FAT 32 - NTFS
From: "li"
Date: 2 Oct 2006 13:25:50 -0700
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware
oktje wrote:
> Laptop Acer: fabrieksinstelling FAT 32 -windows xp
>
> Kan ik deze zonder problemen converteren naar NTFS?
>
> Het is wel de bedoeling dat ik nog met de herstel-dvd terug naar de
> fabrieksinstellingen kan gaan, indien dit ooit nodig mocht zijn.
>
> Deze is gemaakt toen de laptop nog op FAT 32 stond.
 hallo dit kan zonder probleem van FAT32 naar NFTS maar terug niet dan
formaateerd hij alles 

gr. lipeng


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>