be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: FAT 32 - NTFS

Subject: Re: FAT 32 - NTFS
From: Arie de Jonge
Date: Mon, 02 Oct 2006 23:25:07 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware
Jawade schreef:
In article <[email protected]>, 
[email protected] says...
oktje wrote:
Laptop Acer: fabrieksinstelling FAT 32 -windows xp

Kan ik deze zonder problemen converteren naar NTFS?

Het is wel de bedoeling dat ik nog met de herstel-dvd terug naar de
fabrieksinstellingen kan gaan, indien dit ooit nodig mocht zijn.

Deze is gemaakt toen de laptop nog op FAT 32 stond.
 hallo dit kan zonder probleem van FAT32 naar NFTS maar terug niet dan
formaateerd hij alles

Dan formatteert hij niks! En waarvoor post je dubbel?


van ntfs kan je niet terug naar fat32 zonder gegevens verlies

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>