be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

notepad nodig

Subject: notepad nodig
From: "Jurgen"
Date: Fri, 27 Oct 2006 13:34:34 GMT
Newsgroups: be.comp.hardware
Zou iemand mij een kopie van het kladblok (enkel "notepad.exe" bestand)
kunnen opsturen?
hij is aangetast door een virus en heb 'm in de kluis van m'n virusscanner
moeten plaatsen.

dank

jurn
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>