be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: Nieuwe pc of nieuwe gafische kaart?

Subject: Re: Nieuwe pc of nieuwe gafische kaart?
From: david
Date: Mon, 16 Oct 2006 22:31:32 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, be.comp
Skratz schreef:

>>
> Ik ben van Tongeren, het zal zijn wat de lokale hw-boer te bieden heeft
> als ik voor deze weg kies.
> 
www.pctools.be
-- 
ï

david

http://www.l4l.be           http://www.openoffice.org

Raquel Welch, appearing as presenter for Best Visual Effects at the Oscars:
"My name is Raquel Welch.  I am here for visual effects, and I have two
of them."

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>