be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: FAT 32 - NTFS

Subject: Re: FAT 32 - NTFS
From: Ruben van der Leij
Date: Wed, 4 Oct 2006 00:04:19 +0000 UTC
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.comp.hardware
On 2006-10-03, Jawade <[email protected]> wrote:

> Als je een serieuze computeraar bent met waardevolle gegevens op je
> pc zet je er een (externe) schijf bij. Ik werk met zowel een 2e
> drive in de pc alswel een externe drive. Om de beurt backups. Om
> de kosten hoef je het niet te laten.

http://www.mycom.nl/Products/View/WD_MyBook_Essential_Edition_320GB/112168.aspx

130 euro voor 320Gbyte aan ruimte. USB2, dus prikken en gaan. Wat wil je nog
meer? (En als je zoekt kan het vast nog veel goedkoper..)

-- 
Ruben

    Misfortune, n.: The kind of fortune that never misses.
        -- Ambrose Bierce, "The Devil's Dictionary"

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>