be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: backup outlook express

Subject: Re: backup outlook express
From: "Weps"
Date: Mon, 16 Oct 2006 19:23:36 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware, nl.internet.algemeen
"OK" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
>
> er wordt automatisch outlook express 5 van gemaakt en dan komt de melding: 
> "het opgegeven berichtenarchief kan niet worden geopend. Het wordt 
> mogelijk gebruikt door Outlook Express".

Volgens mij duid je de 'verkeerde map' aan, in die zin dat er in dezelfde 
map ook dbx bestanden zitten die op dit moment door Outlook Express gebruikt 
worden (zoals de foutmelding laat uitschijnen). Ofwel heb je nog dbx 
bestanden in andere mappen zitten en moet je die proberen, ofwel zit het dbx 
bestand dat je nodig hebt wel degelijk in de aangeduide map. Kopieer het 
bestand in dat geval eens naar een andere map en duid die map aan bij het 
importeren. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>