be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: Wat is momenteel de snelste HDD?

Subject: Re: Wat is momenteel de snelste HDD?
From: "hulpzoeker cq aanbieder"
Date: Sat, 30 Sep 2006 09:44:56 GMT
Newsgroups: be.comp.hardware
"V" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> "hulpzoeker cq aanbieder" <[email protected]> wrote in message 
> news:[email protected]
>
>> Dit moet ik uit evaring tegenspreken, daarom kom ik hier even mijn licht 
>> opsteken.
>
> Het allergrootste verschil in snelheid tussen recente harde schijven schat 
> ik op ongeveer 30%. Dus geen enkele recente schijf is 100% sneller als een 
> andere recente, dus als je nu problemen ervaart met één type harde schijf, 
> dan gaat het zo goed als zeker niet opgelost zijn met een andere te 
> steken. Er moet dus een ander probleem zijn waarom je problemen ervaart 
> bij het mpeggen.
>
> -- 
> V
>
>

Ik denk er aan om de harde schijven van de recorders eens te gaan uitbouwen, 
en kijken of die uitleesbaar zijn op pc. <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>