be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: uitvallen pc

Subject: Re: uitvallen pc
From: "nookie"
Date: Wed, 9 Aug 2006 22:15:12 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware
"V" <[email protected]> schreef in bericht 
news:[email protected]
> "nookie" <[email protected]> wrote in message 
> news:[email protected]
>> Mijn pc valt regematig uit zonder enige reden en in de logboeken kan ik 
>> niets teruvinden dus denk ik een hardwarematig probleem . Is er mischien 
>> iemand die me kan vertellen in welke richting ik moet zoeken naar de 
>> oorzaak
>
> Plots "windows is shutting down", alle programma's die van het scherm 
> verdwijnen en vervolgens zwart scherm?
>
> Of tijdens het werken, uit het niets plots een zwart scherm, zonder dat er 
> zich programma's afgesloten hebben?
>
> -- 
> V
>
> Hij valt gewoon uit alsof je de stekker zo uittrekken , meestal na 1
of 2 keer terug opstarten heeft hij het niet meer maar vanaf ik hem uitzet
en terug opstart komt het probleem terug .
Tempprobs zijn het niet , cpu komt niet hoger tijdens gamen dan 68 graden
en videokaart idem


Grtz,
 Nookie <Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>