be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

uitvallen pc

Subject: uitvallen pc
From: "nookie"
Date: Wed, 9 Aug 2006 13:16:22 +0200
Newsgroups: be.comp.hardware
Mijn pc valt regematig uit zonder enige reden en in de logboeken kan ik 
niets teruvinden dus denk ik een hardwarematig probleem . Is er mischien 
iemand die me kan vertellen in welke richting ik moet zoeken naar de oorzaak 

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>