be.comp.hardware
[Top] [All Lists]

Re: uitvallen pc

Subject: Re: uitvallen pc
From: The Beloved
Date: Wed, 09 Aug 2006 11:22:49 GMT
Newsgroups: be.comp.hardware
On Wed, 9 Aug 2006 13:21:21 +0200, "nookie" <[email protected]> wrote:

>>>Mijn pc valt regematig uit zonder enige reden en in de logboeken kan ik
>>>niets teruvinden dus denk ik een hardwarematig probleem . Is er mischien
>>>iemand die me kan vertellen in welke richting ik moet zoeken naar de 
>>>oorzaak
>>
>> Valt hij uit of herstart hij ?
>>
>> -- 
>> ...For Those Not Te Be Forgotten...

>Hij valt gewoon helemaal uit 

Als je geen wisselstukken voor handen hebt is dat lastig... Ik zou
beginnen met een nieuwe voeding te plaatsen om te testen of het dan
nog voorvalt...

-- 
...For Those Not Te Be Forgotten...

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>